درباره ما

خانه    درباره ما

آینده ای که امروز تجسم میکنیم ،دست نیافتنی نیست اگر بدانیم که میخواهیم چگونه به آن برسیم،قطعآمیتوانیم برآن تاثیر بگذاریم.

به راستی که در عرضه تغییرات باید مسئول سرنوشت خویش باشیم.

گاهی تغییرات شبیه به ظرافت ارتعاش هوا براثر حرکت بالهای یک پروانه است،اما بر فعالیتهای یک شرکت ،یک کشور یا حتی سراسر جهان تاثیر شگرفی دارد.اما کسانی که منشا این تغییرات هستند،اندیشه ای به بزرگی هستی دارند.افرادی که جامعه امروز ما سخت به آنها نیازمند است.

صنعت ودر راس آنها IT به عنوان یک صنعت زیر بنایی و استراتژیک ، تحولات جهانی را تحت تاثیر خود دارد. صنعت IT ومحصولات این صنعت وگسترش روز افزون استفاده از این صنعت در توسعه صنعتی کشور ها ایفای نقش میکند.

وابستگی کلیه صنایع  به این صنعت و زیربنایی بودن این صنعت به عنوان نقطه قوت وفرصت این صنعت میباشد

گروه تولیدی اماد سیستم  به عنوان یکی از شرکتهای تولید کننده رک  و جعبه های الکترونیکی و مخابراتی  در ایران با اگاهی از اهمیت نقش خود در فرایند تولید محصولات IT وحرکت به سوی خودکفایی اقتصادی کشور ،وبا عنایت به ضرورت حرکت منسجم ،برنامه ریزی شده وتحت کنترل با استفاده از مدیریت نوین ،برنامه استراتژیک وراهبردی خود را تدوین نموده واجرا میگذارد.

معرفی شرکت

گروه تولیدی اماد سیستم در اذر ماه سال ۸۹۳۱ با ایده و تفکر مدیران با تجربه صنعت رک سازی کشور با توجه به نیاز کشور به این محصولات با طرحی نو و خلاق پایه گذاری گریده و برای  خطوط تولید  این مجوعه ماشین الات پیشرفته CNC  خریداری و نصب گریدد  این مجموعه با توجه با پنانسیل موجود توانایی طراحی و تولید انواع جعبه های فلزی و رک های الکترونیکی خاص را دارد

آرمان (vision)

آرمان گروه تولیدی اماد سیستم  تبدیل شدن به شرکت ممتاز در زمینه طراحی و تولید انواع رک  های الکترونیک با کیفیت قابل قبول استاندارهای جهانی وافزایش ظرفیت تولید به میزان قابل توجه  در روز وبهینه سازی فرایند ها تا رسیدن به شرایط سود هی

ماموریت (mission)

 • تولید انواع رک های اکترونیک و مخابرات
 • تحویل به موقع ومطلوب
 • ارتقاء توانمندیها ودانش فنی نیروی انسانی
 • جذب و نگهداری نیروی متخصص وکارآمد

ارزش

 • حفظ ارزش های انسانی وکرامت انسانی
 • توسعه ارتباطات موثر با محوریت کارکنان وانظباط سازمانی
 • خلاقیت ونوآوری
 • تعهد و وفاداری،تعلق سازمانی ومسولیت پذیری
 • یادگیری وافزایش توانمندی
 • توسعه فرهنگ محیط زیست وایمنی وبهداشت

استراتژی ها

 • هماهنگی کامل با برنامه های توسعه اقتصادی ،اجتماعی،فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
 • ارتقاء دانش فنی وبهبود اطلاعات در زمینه موضوع ماموریت های شرکت
 • استفاده از فناوریهای نوین وگسترش فعالیت های پژوهشی در جهت گام نهادن به تکنولوژی روز دنیا
 • ارتباط موثر و مستمر با سایر تولید کنندگان واقدام برای مشارکت فعال در انجمن مخابرات ایران
 • ارتقاء مستمر سیستم بر اساس سیستم های نوین مدیریتی وحرکت در جهت تعالی سازمانی
مشاوره رایگان تلفنی
026-34705574