متعلقات

خانه          متعلقات
لیست قیمت متعلقات رک
قیمت مصرف کننده نام محصول
3,340,000فن 12*12, AC, 220V
2,020,000چرخ دوبل (ثابت /ترمزدار)
930,000چرخ تک (ثابت/ترمزدار)
1,490,000پاور 3 پورت
3,890,000پاور 8 پورت
8,190,000قفل ریتال
590,000قفل سویچی
1,050,000پیچ و مهره 20 عددی
1,600,000پیچ و مهره 30 عددی
2,630,000پیچ و مهره 50 عددی
با توجه به درخواستقطعات یدکی انواع رک
مشاوره رایگان تلفنی
026-34705574